Planowany kompleks sportowy jest uzupełnieniem zagospodarowania terenu przy budowanym basenie.
W Lubaczowie konieczna jest budowa kolejnych boisk sportowych. Coraz więcej grup sportowych korzysta z naszych obiektów i coraz trudniej ułożyć dobry grafik ich zajętości.

Być może w przyszłości będzie to główny stadion miejski w Lubaczowie.
Na razie modernizujemy obecny stadion przy ul. Sportowej/Wyszyńskiego, który ulega modyfikacjom ze względu na budowaną obwodnicę Lubaczowa. W wyniku prac budowlanych zburzone zostaną obecne obiekty szatniowe za co przysługuje nam odszkodowanie.
Zamierzamy przeznaczyć te pieniądze na odtworzenie szatni i zaplecza administracyjnego od strony piekarni.
Planujemy zainstalować nowoczesne budynki modułowe, aby płynnie rozpocząć nowy sezon piłkarski.